Program SM Plöjning 2017

Lördag  16 september

09.00 Tävlingsområdet öppnar
Träningsplöjning för häst, fram till ca 11.30
Träningsplöjning för veterantraktorplöjare fram till ca 15.30
09.30 Defilering och presentation av tävlande med teg- och växelplog.
10.00 Invigning
11.00 Start för plöjare med teg- och växelplog, öppningsfåran
12.00 Omstart för plöjare med teg- och växelplog
13.00 Start hästplöjare, teg 1
14.30 Avslut för plöjare med teg- och växelplog
15.15 Avslut för hästplöjare, teg 1
16.00 Tävlingsområdet stängs

Söndag 17 september

09.00 Tävlingsområdet öppnar
09.30 Defilering och presentation av tävlande med teg- och växelplog
10.00 Defilering och presentation av tävlande, veterantraktorplöjning
10.30 Start för hästplöjare, teg 2
11.00 Start för plöjare med teg- och växelplog, öppningsfåran
11.30 Start för plöjare, veterantraktorplöjning
12.00 Omstart för plöjare med teg- och växelplog
14.45 Avslut för hästplöjare, teg 2
14.00 Avslut för plöjare, veterantraktorplöjning
Prisutdelning, SM hästplöjning
14.30 Avslut för plöjare med teg- och växelplog
15.45 Prisutdelning för SM teg- och växelplog, veterantraktorplöjning
16.30 Tävlingsområdet stängs

       Matjordensdag